Prospectie

Er bestaan meerdere manieren om te prospecteren. Vanuit Brussel of door uw toekomstige buitenlandse klanten rechtstreeks op het terrein op te zoeken. Alleen of door deel te nemen aan de collectieve prospectieacties die we organiseren.

Internationale beurs

We begeleiden u bij al uw prospecties. We leveren u informatie en advies en we brengen u in contact met publieke en private gesprekspartners die beslissend kunnen zijn voor het welslagen van uw exportproject.

Voor veel van deze ondernemingen kan u financieel steun voor de export krijgen.

Prospecteren vanuit België

Verhoog uw zichtbaarheid op het Internet via een meertalige website die is aangepast aan uw verschillende doelgroepen zodat geïnteresseerde buitenlandse bedrijven u rechtstreeks kunnen contacteren. 40% van de Belgische exportbedrijven zou op deze manier worden benaderd.

Maak folders, catalogi of films waarmee u uw activiteiten, referenties, producten of diensten aan uw buitenlandse contacten kan voorstellen. Dat promotie materiaal kan van pas komen tijdens prospectiereizen of op internationale beurzen.

Ontmoet tijdens onze thematische en geografische ontmoetingen in Brussel belangrijke spelers die u kunnen informeren over de grote lopende projecten in hun land of de mogelijkheden die bepaalde sectoren te bieden hebben.

Tijdens bezoeken van kopers in Brussel of elders in België kan u de verschillende afdelingen van internationale publieke of private instellingen leren kennen en in contact treden met hun besluitvormers.

Ter plaatse prospecteren

Onze ontmoetingsdagen nemen u gedurende een dag mee naar naburige markten om professionals te ontmoeten die in uw activiteitensector werkzaam zijn: naar MIPCOM in Cannes, de grootste televisiebeurs ter wereld, naar een grote Europese aankoopcentrale voor de hotelsector in Barcelona, naar het Rotterdam Film Festival, naar DRUPA in Düsseldorf, de grootste grafische beurs ter wereld, enz.

Tijdens de aanwezigheid van uw bedrijf op onze collectieve stands op internationale beurzen kan u gebruik maken van een logistieke bijstand en de diensten van onze sectorattachés en van onze economische en handelsattachés.

Tijdens onze sectorale en multisectorale missies kan u plaatselijke overheden ontmoeten, instellingen bezoeken die interessant zijn voor uw zaken en u kan contacten leggen met handelspartners die worden geselecteerd op basis van uw activiteitendomein.

Brussel Invest & Export werkt samen met zijn handels-en economische attachés die actief zijn in het buitenland om collectieve missies te organiseren en programma's op maat te maken voor elk exporteur.

Zich profileren tijdens een handelsmissie betekent er als  businessman/woman staan. Het is ook profiteren van de kans om adequate gesprekpartners te ontmoeten.

10 redenen waarom je niet alleen prospecteert !

  1. Schaalvoordelen : je geniet van een collectieve logistiek en lagere kosten ( transport, hotel, vergaderzalen).
  1. Een eerste briefing : voorziet je van praktische tips om je aan de zakencultuur van de markt aan te passen.
  1. Begeleiding : onze handelsattachés en projectmanagers ondersteunen je op elk moment.
  1. Vlotter contact : de missie vergemakkelijkt de toegang tot de lokale autoriteiten, besluitnemers en potentiële handelspartners.
  1. De B2B afspraken : georganiseerd door onze handels-en economische attachés zijn unieke opportuniteiten om uw producten gerichter te presenteren.  
  1. Seminaries in het bedrijfsleven : je ontdekt  de beste tips om te exporteren.
  1. De bezoeken van lokale bedrijven : ze brengen je onmiddellijk in contact met de mensen op het terrein.
  1. Officiële diners en recepties waar networking mogelijk is : breiden je netwerk van zakenrelaties uit.
  1. Groespdynamiek : Een handelsmissie creëert ook een groepssfeer die de exporteur dynamiseert. Dankzij het uitwisseling van goede tips met Belgische bedrijven kunnen soms zelfs enkele stappen in het proces worden overgeslagen. Soms ontstaan er zelfs partnerschappen tussen bedrijven die elkaar kunnen aanvullen.
  1. Monitoring : eens terug in Brussel kan u rekenen op de ondersteuning van onze area managers en op onze economische en handelsattachésin het beoogde land. Het diensten worden u geheel gratis aangeboden !
 
Om onze handelsmissies te kennen, bezoek ons Actieplan 2016