Jaarlijks actieplan

Ontdek de hele waaier aan evenementen, missies en ontmoetingen die voor u georganiseerd worden in Brussel en in het buitenland.

Actie in het buitenland

Het actieplan bundelt de collectieve promotieacties voor export die door Brussel Invest & Export georganiseerd worden. Het probeert de brug te slaan tussen de handelsopportuniteiten en het exportpotentieel van de Brusselse ondernemingen.

Raadpleeg de agenda

Om de inspanningen te bundelen, worden sommige acties gevoerd in samenwerking met onze partners. Zo worden er op nationaal vlak synergieën ontwikkeld met de beroepsverenigingen, de kamers van koophandel, het Agence Wallonne à l'Exportation (AWEX) en Flanders Investment & Trade (FIT), en op gewestelijk vlak met de Brusselse openbare en privé-actoren.

Soorten acties

Aankopers en beslissingnemers worden naar Brussel uitgenodigd om hen Brusselse ondernemingen te laten ontdekken die hen kunnen interesseren. Aan het einde van een seminarie waarin hun markt wordt voorgesteld, ontmoeten ze de verantwoordelijken van de ondernemingen afzonderlijk.

Waarom deelnemen ? De Belgische kandidaat leveranciers worden vooraf door de aankopers  geselecteerd op basis van dossiers.  Dit is een waarborg op doeltreffendheid voor beide partijen.

Die contactdagen bieden de Brusselse exporteurs uit een zelfde sector de gelegenheid gesprekspartners met beslissingsbevoegdheid te ontmoeten op een specifieke markt: een cluster, een holding, een aankoopcentrale, enz.

Waarom deelnemen ? Een unieke gelegenheid voor de KMO's om in contact te komen met grote, moeilijk toegankelijke structuren.

De economische en handelsmissies zijn een gelegenheid voor de ondernemingen om in de landen te komen die zij willen prospecteren. Zij vergemakkelijken het contact met de doelbewust gekozen partners, met name via:

  • B2B-ontmoetingen,
  • voorstellingsseminaries van de Brusselse knowhow,
  • groepsbezoeken,
  • politieke ontmoetingen met de lokale overheden.

Waarom deelnemen ? Een eerste benadering van de markt is noodzakelijk vooraleer er zich op te wagen.

Het gaat om de hergroepering onder Brusselse vlag (of Belgische, in het geval van een interregionale samenwerking) van de ondernemingen die deelnemen aan een internationale beurs. Brussel Invest & Export staat in voor alle logistieke aspecten: reserveringen, decoratie, expeditie, catering,…

Waarom deelnemen ?  De onderneming ontvangt een "sleutelklare" stand en geniet het Belgisch of Brussels collectief imago.

Er worden ook groepsbezoeken aan internationale professionele beurzen georganiseerd om het belang te evalueren van een collectieve deelname het volgend jaar. Die bezoeken zijn de gelegenheid om de pols te voelen, niet alleen van de beurs, maar ook van de markt en de sectortendensen.

video flexmail youtubeVideo getuigenis

De onderneming Flexmail verteld wat haar deelname op de CeBIT-beurs in Hannover in samenwerking met Brussel Invest & Export heeft bijgebracht (transcriptie in PDF).

Die acties, hoofdzakelijk ten dienste van de creatieve industrieën, zorgen voor een zichtbaarheid en een aanwezigheid van de Brusselse ondernemingen op de grote afspraken:

  • Networking-cocktails op de internationale filmfestivals,
  • Prijsuitreikingen in de mode- en de uitgeverijsector,
  • Invoeging van ondernemingen in de professionele catalogi van evenementen in het buitenland,
  • Demonstraties en proeverijen in de voedingsindustrie.

Waarom deelnemen ? Die evenementen zijn een uitstekend uitstalraam voor uw onderneming en de gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.


DownloadknopDe Export Agenda 2018 downloaden                            

Dit plan wordt het hele jaar door aangepast om rekening te houden met de punctuele opportuniteiten die zich aanbieden.  Abonneer u op onze « e-Agenda » om op de hoogte te blijven van de toekomstige acties!

7 goede redenen om aan een internationale beurs deel te nemen

10 redenen om op handelsmissie te gaan