Onze partners

Brussel Invest & Export werkt samen met verschillende Belgische en Brusselse actoren die betrokken zijn bij de groei en de internationalisering van onze bedrijven.

ABH

logo ABH
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) stelt zich ten dienste van de drie gewesten en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor het bevorderen van de buitenlandse handel. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel elkaar kunnen ontmoeten.

www.abh-ace.be

Agoria

Logo Agoria
Agoria – de federatie van de technologische industrie – verdedigt de belangen van de 1.600 ondernemingen uit de technologische industrie in België. Zij verbindt zich ertoe de toekomst en het socio-economisch klimaat van die ondernemingen te verbeteren op gewestelijk, federaal en Europees vlak.

www.agoria.be

AWEX

Logo AWEX- Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissement étrangers
Het Waals Agentschap voor de Export en de Buitenlandse Investeringen (AWEX) is de afdeling van het Waals Gewest die belast is met de bevordering van de buitenlandse handel en het aantrekken van buitenlandse investeerders.

www.awex.be

BECI

Logo BECI Brussles Enterprises Commerce and Industry
BECI, Brussels Enterprises Commerce & Industry, is een alliantie tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen van Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling: meer dan 35.000 firma's zijn er lid van. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse bedrijven en biedt hen een brede waaier aan diensten aan.

www.beci.be

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

Logo Federatie van Belgische Kamers van Koophandel
De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie voor alle kamers van koophandel in België. Zij vertegenwoordigt ook de belangen van 29 Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

www.belgischekamers.be

Finexpo

Logo Finexpo
Finexpo is een interministerieel adviescomité dat wordt beheerd door de Administratie van Buitenlandse Zaken. Finexpo behandelt de dossiers die worden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet.

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo/

FIT

Logo Flanders Investment and Trade
Flanders Investment & Trade (FIT) is het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemerschap. Zijn taak bestaat erin enerzijds Vlaamse bedrijven te begeleiden bij hun internationale ontwikkeling, en anderzijds buitenlandse investeringen naar Vlaanderen aan te trekken.

www.flanderstrade.be

FOD Buitenlandse Zaken

Logo FOD Buitenlandse Zaken Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ijvert voor de verdediging en de bevordering van de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de cohesie van de buitenlandse actie van België als federaal land.

http://diplomatie.belgium.be

G.I.M.B.

Logo S.R.I.B., Société régionale d'Investissement
De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (G.I.M.B.) komt tussen om de creatie, de reorganisatie, de uitbreiding of de overdracht van privé-ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen. Meer dan alleen maar een financiële partner helpt, adviseert en informeert de G.I.M.B. de ondernemingen tijdens hun ontwikkeling en groei.

www.srib.be

impulse.brussels (BAO)

Logo impulse.brussels
Impulse.brussels is een van de voornaamste gewestelijke partners voor een Brusselse onderneming. Het informeert en begeleidt iedereen die een bedrijf wil oprichten of ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Impulse.brussels beheert tevens het telefoonnummer 1819.

www.abe-bao.be

Innoviris

Innoviris Instituit bruxellois pour la recherche et l'innovation
Innoviris is het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Zijn opdracht bestaat uit de bevordering en ondersteuning van technologische innovatie door onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te financieren die uitgevoerd worden door in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde bedrijven en researchinstellingen.
www.innoviris.be

MAD Brussels

Logo MAD Brussels , centre bruxellois de la mode et du design
MAD Brussels is het Brussels centrum voor mode en design. Het stelt collectieve diensten voor evenals synergieën tussen de sectoren en biedt de professionals een onvermijdelijk platform voor hun ontwikkeling.
www.madbrussels.be

Ducroire - Delcredere

Logo Credendo Group
Ducroire - Delcredere (Credendo Group) is de Belgische openbare kredietverzekeraar. Hij verzekert ondernemingen en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten.

www.delcredereducroire.be

Portaal Belgium.be

Logo Portaal Belgium.be
Portaal Belgium.be geeft toegang tot alle informatie en diensten die de overheidsdiensten in België online aanbieden. Hij wijdt uitvoerig uit over de actualiteit en schenkt aandacht aan alle nieuwigheden bij de openbare diensten.

www.belgium.be

UNIZO

Logo UNIZO
UNIZO (Unie van zelfstandige ondernemingen) verenigt meer dan 85.000 zelfstandige ondernemers uit Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaken tot groei-KMO's, uit alle sectoren van de handel, de distributie, de verwerkende nijverheid, de diensten of de vrije beroepen.

www.unizo.be

VBO

Logo VBO, Verbond van Belgische Ondernemingen
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Zijn leden, de voornaamste sectorfederaties van hert land, vertegenwoordigen de ondernemingen actief in de sleutelsectoren van de industrie en de diensten.

http://vbo-feb.be/

VISITBRUSSELS

Logo VISITBRUSSELS
VISITBRUSSELS promoot het Brussels Gewest bij toeristen en organisatoren van evenementen en congressen. Zijn opdracht bestaat erin het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen te verspreiden en te versterken.
www.visitbrussels.be

WBI

Logo WBI, Wallonie-Bruxelles International
Wallonie-Bruxelles International (WBI) is de overheidsdienst die belast is met de internationale betrekkingen van Wallonië-Brussel. Hij vertegenwoordigt het internationaal beleid van Wallonië, de Fédération Wallonie-Bruxelles en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

www.wbi.be