EU-instellingen en internationale organisaties

De internationale organisaties vormen een belangrijke potentiële markt, ook voor de KMO's.

Vlaggen

Laat aanbestedingen van internationale organisaties niet aan u voorbijgaan. Zij zullen voor u de gelegenheid zijn om uw zichtbaarheid te vergroten, om toegang te krijgen tot nieuwe markten en om nieuwe referenties tot stand te brengen.

Die organisaties bieden uitstekende mogelijkheden op handelsgebied aan alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. Zij beschikken inderdaad over aanzienlijke aankoopbudgetten, zijn actief op allerlei domeinen en staan borg voor betalingszekerheid.

Steun om die markten te benaderen

Brussels Invest & Export helpt u bij al uw stappen die de prospectie van internationale organisaties inhoudt, namelijk via:

  • de uitnodiging van aankoopverantwoordelijken van grote instellingen;
  • de organisatie van thematische seminaries (bv.: werken bij internationale instellingen in Brussel – EU, Navo, Eurocontrol);
  • de organisatie van bezoeken aan de zetel van de organisatie.

Ons netwerk van economische en handelsattachés kan u eveneens begeleiden bij die stappen.

Ziehier de lijst van de voornaamste internationale organisaties waarin onze attachés actief zijn:

  • Brussel: de EU-instellingen, de NAVO, Eurocontrol
  • Kopenhagen: het Bureau voor Projectdiensten van de Verenigde Naties (UNOPS)
  • Genève: de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN), het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanbewegingen (IFRC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties in Genève (UNOG)
  • New York: het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties, het United Nations Development-programma (UNDP)
  • Rome: het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
  • Wenen: de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO), de Organisatie voor Veiligheid en Economische Samenwerking (OSCE), het Internationaal Atoom energie Agentschap (IAEA)
  • Washington: de Wereldbank (WB), het Internationaal Monetair fonds (IMF), de Inter-American Development Bank (IDB)

Contact

Olivier COSTA

Economisch en handelsattaché voor de EU
ocosta@sprb.brussels
T +32 2 233 03 56