Opdracht en visie

Verkeersbord met vision en future

Visie

Brussel Invest & Export is een strategische partner voor de Brusselse exporteurs en buitenlandse investeerders bij hun internationaliseringsproces. Tegelijk zorgt BIE voor meerwaarde en tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opdracht

Dankzij haar uitgebreide netwerk in Brussel en het buitenland ontwikkelt en begeleidt Brussel Invest & Export de internationalisering van bedrijven. Het zet Brussel vanuit een economisch oogpunt wereldwijd in de kijker.

Brussel Invest & Export bevordert de Brusselse export door bedrijven te helpen bij hun ontwikkeling op nieuwe markten.

Brussel Invest & Export gaat op zoek naar buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen en investeren in Brussel en begeleidt hen daarbij.

Brussel Invest & Export is een bevoorrechte publieke partner die zorgt voor de coördinatie en het overleg tussen de verschillende Brusselse actoren die betrokken zijn bij de internationalisering van bedrijven.

Waarden

Bij het vervullen van hun opdrachten hebben de personeelsleden van Brussel Invest & Export bijzondere aandacht voor de volgende waarden:

  • Respect
  • Betrouwbaarheid/ verantwoordelijkheid
  • Openheid van geest
  • Universaliteit
  • Proactiviteit
  • Teamgeest

De inzet

Brussel Invest & Export zet zich in om:

  • De creatie van meerwaarde te stimuleren door gerichte acties die rechtstreeks tegemoetkomen aan de behoeften van Brusselse bedrijven en buitenlandse investeerders.

  • Proactief op te treden en producten en diensten van hoge kwaliteit aan zijn klanten te bieden.

  • Objectiviteit en verantwoordelijkheid aan de dag te leggen bij de keuze van oplossingen voor de klanten.

  • Respect te tonen voor het milieu en maatschappelijk verantwoord op te treden.