Exportbru

Tegenover de uitdagingen van de internationalisatie, wenst EXPORTBRU het competitieve nadeeel van de KMO's te reduceren, aangezien hun beperkte financiële middelen en zo bij te dragen tot een dynamische internationale ontwikkeling van de Brusselse KMO's.

Exportbru

 

Exportbru is een filiaal van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel. Ze biedt financieringen aan de Brusselse KMO's die actief zijn in export of die met export willen beginnen of zich in het buitenland wensen te vestigen.

Wie kan zich richten tot Exportbru ?

Exportbru kan financieren:
 • De KMO's gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een KMO is een onderneming met minder dan 250 personen met een omzet onder 50 miljoen euro of waarvan het balanstotaal geen 43 miljoen overschrijdt en waarvan het kapitaal tot maximaal 25% in handen is van een grote onderneming (Europese definitie);
 • die langer dan twee jaar bestaan en ten minste drie mensen in dienst hebben;
 • die actief zijn in export of die hun producten en/of diensten willen exporteren;
 • de volgende sectoren zijn uitgesloten : import-export, landbouw, niet-ethische activiteiten

Tegenmoetkomingen

Exportbru stelt drie types van tussenkomsten voor:
 • De prospectiefinanciering is gericht tot de KMO's die wensen zich te lanceren op een eerste exportmarkt of willen uitbreiden naar een nieuwe buitenlandse markt. Deze lening met een looptijd van 2 tot 5 jaar kan tot 80% het commerciële prospectiebudget financieren. Het bedrag varieert van 10.000 tot 50.000€.
 • De internationale uitbreidingsfinanciering is bedoeld voor exporterende KMO's die een financiering nodig hebben voor hun exportactiviteit zoals bijvoorbeeld een verhoging van de productiecapaciteit of een verhoging van de behoefte aan bedrijfskapitaal. Het bedrag van de financiering kan schommelen van 50.000 tot 500.000 € en kan tot 50% van de totale financieringsnood dekken. De financiering is onder de vorm van een lening of van een kapitaalbijdrage.
 • De financiering van een vestiging in het buitenland kan tot 50% van de investeringen van de Brusselse KMO's dekken: oprichting van een dochtermaatschappij, een joint venture of een kapitaalbijdrage. De tussenkomst schommelt van 50.000 tot 500.000€ en kan onder de vorm van een lening of een tussenkomst in kapitaal.

Procedure

Voor de prospectiefinanciering, is er een type-formulier beschikbaar op aanvraag op het e-mail adres exportbru@srib.be. *
Voor expansie-of vestigingsfinancieringen moet de aanvraag de volgende gegevens vermelden:
 • voorstelling van de onderneming (historiek, zaakvoerders en team, producten en diensten, clientèle en markt, vestiging, …)
 • financiële gegevens (historiek van omzet en bruto marge, recente boekhoudkundige situatie)
 • beschrijving van de exportactiviteit en/of van het uitbreidingsproject of de geplande buitenlandse vestiging
 • Financieel plan

Enkele dagen na ontvangst wordt een afspraak met een analist vastgelegd.

De beslissingstermijn voor de toekenning van een lening bedraagt ongeveer 30 dagen (zelfs 15 dagen voor de prospectiefinanciering van zodra het bedrijf aan de bepaalde criteria beantwoordt) en drie maanden voor een tussenkomst in kapitaal.

*: Dit email adres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft een Javascript-enabled browser nodig om berichten te kunnen lezen

Contact

Exportbru – Filiaal van de G.I.M.B.
de Stassartstraat 32
1050 Brussel
exportbru@srib.be
T 02 548 22 11
F 02 511 90 74
www.srib.be/nl/exportbru

Contactpersoon:
Sandrine Evrard
Investment Manager