Brussels Exporter STarters Program (BEST)

Best Coaching Program
Januari - April 2018
 
logo BEST

Klaar voor export in 5 coachingsessies ?
Het Brussels Exporter Starters Program (BEST) is op maat voor u gemaakt.

U bent een Brusselse KMO met de ambitie om te internationaliseren, maar het ontbreekt u aan ervaring en knowhow? Ons BEST-programma is de ideale start voor uw export-project.  
 
Gedurende 5 namiddagsessies, gecombineerd met een individuele coaching, leert u de kneepjes van het exportvak.  We helpen u bij het uitwerken van een efficiënte strategie voor internationalering en ontwikkelen samen met u een exportplan op maat, in overeenstemming met de diensten van Brussel Invest & Export.

De sessies worden in het Engels gehouden.
 
Programma
 
# 1 : Eerste contact
18 januari 2018
- vanaf 13.00 uur
 
Individuele introductiesessie met coach en Brussel Invest & Export
 
# 2 : Ben ik klaar om te exporteren?
1 februari 2018 – 13.00 – 16.30 uur
 
Evalueren in hoeverre de onderneming klaar is om te exporteren aan de hand van een quickscan en individuele feedback  

•    Doelstellingen
•    Bestaat er een buitenlandse markt voor mijn dienst/product?
•    Basisprincipes van een marktanalyse: welke markten zijn het meest haalbaar op korte termijn?

 
# 3 : Internationale marketing
22 februari 2018
– 13.00 – 16.30 uur

•    Hoe een product/dienst aanpassen aan een buitenlandse markt: grondige marktanalyse
•    Export-kanalen (e-commerce, agent, concessie, plaatselijke afdeling …)
•    Een marketingplan uitstippelen
•    De diensten van Brussel Invest & Export als katalysator voor de marketingstrategie

 
#  4 : Export in de praktijk
8 maart 2018
– 13.00 – 16.30 uur

•    Juridische vragen (IP, internationale overeenkomsten, btw …)
•    Logistieke aspecten (gewoontes, documenten …)
•    HR-aspecten van internationale handel (overplaatsing, toegang tot het beroep …)

 
#  5: Financieel exportplan
29 maart 2018
– 13.00 – 16.30 uur

•    Exporteren kost geld: wat zijn de financiële consequenties van internationalisering?
•    Subsidies en andere overheidssteun ter ondersteuning van export
•    Een financieel plan uitstippelen

 
# 6: Individuele slotsessies
19 april 2018

 
Per onderneming, een individuele evaluatie van ongeveer één uur van het exportplan en uitwerking van een actieplan waarin de diensten van Brussel Invest & Export zijn opgenomen, om het exportplan te stimuleren.
 
Praktische informatie

•    Prijs: 100 euro
•    Inschrijven: via het online formulier tegen 12 januari 2018 ten laatste, max. 10 deelnemers
•    Op elke sessie worden versnaperingen en drankjes aangeboden
•    Adres: Charleroisesteenweg 112 - 1060 Brussel

Contact

Laurent Lamberts
T +32 (0)2 800 40 62
 
Christine Dath
T +32 (0)2 800 40 71
 
Het programma staat open voor ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met exportambities. De sessies worden in het Engels gehouden en vereisen een individuele voorbereiding en opvolging.
 
 

Inschrijving

Inschrijven voor 12 januari via het online inschrijvngsformulier
 
Max 10 deelnemers.