Steun en subsidies

Ontdek alle soorten steun aan Brusselse bedrijven voor de ondersteuning van hun internationale ontwikkeling.

Spaarpot

Steunmaatregelen voor de export

Om u te helpen de kosten te dragen van de zoektocht naar nieuwe markten, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidies voor 8 soorten projecten ter beschikking van de Brusselse KMO’s. In bepaalde gevallen wordt u tot 75% van de kosten terugbetaald.

Ontdek de 8 steunmaatregelen

(overeenkomstig de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2018 van kracht is)


Een opleiding volgen of een beroep doen op een consultant

Andere gewestelijke steunmaatregelen voor KMO's en zelfstandigen stellen u in staat om de internationale concurrentiepositie van uw bedrijf te verbeteren, door:


Exportbru

Uw exportactiviteiten vergen grote investeringen: aanpassen van de productiecapaciteit, een aangepaste logistiek, verwerven van nieuwe competenties…

Exportbru, een filiaal van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel, helpt u bij uw financieringsbehoeften voor uw exportactiviteiten.

Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
E-mail
T 02 800 34 37

Meer subsidies?

U vindt alle steunmaatregelen van andere gewestelijke instellingen, gemeenten, van de federale overheidsdienst of de Europese instellingen op de website www.1819.brussels


1819.brussels