Verenigde Arabische Emiraten, Dubai - Arab Health - 29 januari - 1 februari 2018

Collectieve stand op de Arab Health-beurs

Verenigde Arabische Emiraten - Dubai
29 januari - 1 februari  2018
Arab Health

LifeTech.Brussels

 

Brussels Invest & Export heeft in samenwerking met de cluster lifetech.brussels, Flanders Investment & Trade en Awex het genoegen de organisatie van een collectieve Belgische stand aan te kondigen op de Arab Health-beurs die van 29 januari tot 1 februari 2018 plaatsvindt  in het Dubai International Convention & Exhibition Centre.

Sinds haar eerste editie is het belang van de Arab Health-beurs altijd maar blijven toenemen, zowel op het vlak van de tentoonstellingsruimte als op dat van het aantal exposanten en bezoekers. Ze is intussen uitgegroeid tot de belangrijkste ontmoetingsplaats van de gezondheidssector in het Midden-Oosten en Azië en de tweede grootste op wereldvlak.  

 

Door te exposeren in het Belgische paviljoen maakt u deel uit van een geheel van stands van 540 m² waar Belgische ondernemingen verenigd zijn onder de merknaam "België" waardoor u uw zichtbaarheid kunt vergroten en gebruik kunt maken van gesubsidieerde diensten.
 
Het gaat om een doeltreffend middel om:
  • uw deelnamekosten maximaal te drukken,
  • uw inspanningen op uw meetings te concentreren,
  • handelsmogelijkheden ontdekken op groeimarkten

Voor de Golfstaten alleen al zou de medische industrie in de ruime zin in 2020 goed moeten zijn voor een jaaromzet van 55 miljard dollar, wat neerkomt op een stijging van 9%.  
De behoeften zijn reusachtig en laten zich zowel in de ontwikkelings- en bouwprojecten van nieuwe ziekenhuisstructuren als in de overdracht van knowhow, in de opleiding en in de invoer van farmaceutische en medische producten voelen.
 
De snelle bevolkingsgroei veroorzaakt immers een sterke stijging van de behoeften aan medische zorgen en een toenemend deel van de inkomens van de bevolking wordt aan dit soort uitgaven gespendeerd.  De Golfstaten hebben dan ook beleidsplannen ontwikkeld zowel voor infrastructuurontwikkeling als voor de hervorming van de wetgeving die op de medische sector betrekking heeft.
 
Voor meer informatie over deze beurs kunt u de website van Arab Health raadplegen (www.arabhealthonline.com) 

De kostprijs voor deelname voor Brusselse bedrijven bedraagt € 820 voor een volledig ingerichte stand van 6 m² (ter herinnering, de prijs per m² voor een stand bedraagt normaal 740 USD). Deze prijs omvat ook de opname in de officiële catalogus van de beurs. Brussel Invest & Export zorgt ook voor het basismeubilair, een internetverbinding en de catering.
Elke bijkomende m² (optioneel en op basis van de beschikbaarheden) wordt gefactureerd aan € 270.

Bovendien stellen we gratis een gemeenschappelijke onthaalruimte ter beschikking alsook een brochure met alle exposanten op de Arab Health-beurs. We zoeken ook een voordelige formule om het promotie- en tentoonstellingsmateriaal gegroepeerd ter plaatse te krijgen.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gedeelde ruimte van een dertigtal m² waardoor u Arab Health zal kunnen uitproberen voor de prijs van € 370. Via deze formule geniet u de zichtbaarheid en de diensten van het Belgische paviljoen (onderneming vermeld in de catalogus van de beurs en van de Belgische exposanten, internettoegang, catering) van een ruimte voor een paneel waarop uw onderneming wordt voorgesteld en van een gedeelde salonruimte om uw afspraken te organiseren. Dit is de goedkoopste en minst bindende formule om herkenbaar en doeltreffend deel te nemen aan de belangrijkste de belangrijkste medische sector in het Midden-Oosten!   

Blijven nog te uwen laste:

  • Het versturen van promomateriaal;
  • De kosten voor verplaatsingen (vliegtuig en ter plaatse), voor huisvesting en levensonderhoud;
  • De verplichte aanwezigheid van een afgevaardigde van elke deelnemende firma tijdens de hele duur van de beurs;
  • Er zal u een verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid worden gevraagd dat uw beurzen in het buitenland dekt. Als uw attest niet door de organisatoren van Arab Health wordt erkend, zullen ze u automatisch de verzekering van de beurs aanrekenen (250 USD).

Als u aan deze beurs wenst deel te nemen, kunt u zich inschrijven tot vrijdag 15 september 2017 via het online formulier.

KMO's kunnen een tegemoetkoming van 50 à 75% in de reis- en verblijfkosten vragen.

Voor langere verblijven kan de steun voor prospectie toegepast worden: het Bestuur moet absoluut 10 dagen vóór het vertrek in het bezit zijn van uw dossier.

 


Inschrijven

Als u aan deze beurs wenst deel te nemen, kunt u zich inschrijven tot vrijdag 15 september 2017 via het online formulier.
 

Contact

Ghislain Breydel
Area Manager
T 02 800 40 84
E-mail

Christine Dath
Assistente
T 02 800 40 71
E-mail

Financiële steunmaatregelen

De financiële exportsteun die Brussel Invest & Export u biedt, kan uw inspanningen inzake handelsprospectie in het buitenland ondersteunen.

Gedetailleerde info, formulieren en toekenningsvoorwaarden zijn te vinden onder de rubriek Premies en subsidies.