De BREXIT en de Brusselse bedrijven

Brexit

Bereid je voor

Nadat de Britten binnen het kader van het referendum van 23 juni 2016 vóór de Brexit gestemd hadden, heeft het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 haar intentie kenbaar gemaakt aan de Europese Raad om de Europese Unie te verlaten, overeenkomstig artikel 50 van het verdrag van de Europese Unie.

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen met het begin van de overgangsfase, voor zover er een terugtrekkingsakkoord werd bekomen en geratificeerd door de EU, het Europees Parlement en het Brits Parlement. De overgangsfase zal eindigen op 31/12/2020.

Na afloop van de lopende onderhandelingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk (“no deal”, vrijhandelsovereenkomst of een oplossing op zijn Noors, ...). 

Wanneer er geen akkoord over de terugtrekking wordt gevonden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zonder goedkeuring van dit akkoord, komt er geen overgangsperiode.

Onder welke vorm de Brexit ook zal plaatsvinden, toch is het zeker dat ten laatste op 1 januari 2021 het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk gepaard zal gaan met douaneformaliteiten en grenscontroles.

Op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk uitstapt, kan men zich in geval van een “no deal” verwachten aan wijzigingen in de handelsprocedures met dit land, zoals het opleggen van douaneprocedures en douanerechten met - eventueel - nieuwe conformiteitsnormen voor geëxporteerde producten.

Voor de diensten zouden er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden die het moeilijker zouden maken om toegang tot de markt te krijgen. Deze zouden betrekking hebben op de mogelijkheden voor vestiging en detachering van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Om u op deze eventuele wijzigingen, waarvan de omvang op vandaag nog niet met zekerheid gekend is, voor te bereiden, nodigen we u uit de informatiepagina’s op de volgende websites te raadplegen:

De BREXIT IMPACT SCAN richt zich tot alle Belgische ondernemingen en helpt u bij het bepalen van de eventuele impact die de Brexit op uw onderneming zou kunnen hebben.

Om de scan te doen, gelieve op de volgende link te klikken: https://economie.fgov.be/en/brexit

Meer informatie over het verkeer van goederen en diensten is terug te vinden op het portaal:  https://economie.fgov.be/en/brexit

https://finances.belgium.be/nl/douanes_accises/entreprises/brexit

U kunt al uw vragen over de Brexit wat betreft de domeinen van de douane, de accijnzen en de btw op de export richten aan:

  • De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), Afdeling Marketing & Facilitering econonmische steun
    da.mf.es@minfin.fed.be 

Seven things business in the EU 27 need to know in order to prepare for BREXIT:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_0.pdf

 

Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 march 2019:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Vergeet niet de financiële hulp voor de export http://invest-export.brussels/nl_BE/aides-financieres.

De hulp bij het prospecteren van landen buiten de EU zal ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk eenmaal het land officieel uit de Europese Unie is gestapt.

Ook wordt er hulp ter beschikking gesteld op het vlak van consultancy (bijvoorbeeld: juridisch advies)

Aarzel niet ons te contacteren:
Hub.brussels volgt van nabij het verloop van de onderhandelingen. Mocht de informatie die we u verschaffen, niet beantwoorden aan uw verwachtingen, aarzel dan niet contact op te nemen met brexit@hub.brussels, met onze Geografisch Verantwoordelijke voor deze zone, Nathalie Stefanovic op het nummer 02 800 40 74 of met de Economisch Attaché van het Gewest in Londen, Mounif Kilani op het nummer +44 207 235 89 49.

 


Zie ook